Tỉ giá ORDER 1 rmb = 3,388 vnđ l CSKH 08.1628.1688                                                                                                         HOTLINE: 08.1628.1688

Hướng Dẫn Hoàn Tiền Trên Taobao & 1688


HƯỚNG DẪN HOÀN TIỀN TRÊN TAOBAO & 1688

 

A. Hoàn tiền trên Taobao:

Bước 1: Chọn 退款/退货

huong-dan-hoan-tien-taobao-01.png

Bước 2: Chọn 仅退款

huong-dan-hoan-tien-taobao-02.png

Bước 3:Nhập nội dung

huong-dan-hoan-tien-taobao-03.png

Bước 4: Chọn 提交


B. Hoàn tiền trên 1688:

Bước 1: Kiểm tra tiền đã được Alipay chuyển vào tài khoản người bán chưa, nút cam cho thấy tiền vẫn chưa được chuyển đi. Qúy khách vui lòng chờ 15 ngày để hệ thống tự chuyển tiền cho bên bán ( dấu hiệu nhận biết không còn nút cam ) mới tiến hành các bước tiếp theo.

huong-dan-hoan-tien-taobao-04.png

Bước 2: Sau 15 ngày hệ thống đã chuyển tiền cho bên bán (không còn nút cam). Chọn 申请售后.

huong-dan-hoan-tien-taobao-05.png

Bước 3: Đánh dấu tick vào ô 全选.

huong-dan-hoan-tien-taobao-06.png

Bước 4: Chọn 确定售后货品.

huong-dan-hoan-tien-taobao-08.png

Bước 5: Nhập nội dung.

huong-dan-hoan-tien-taobao-07.png

Bước 6: Chọn 立即提交申请.

Go Top